Available courses

Pierwszy kurs na platformie Moodle

Pierwszy kurs na platformie moodle

Pierwszy kurs na platformie Moodle

Pierwszy kurs na platformie Moodle

Pierwszy kurs na platformie Moodle

Pierwszy kurs na platformie Moodle

Materiały szkoleniowe z dziedziny informatyki

Materiały szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy.

Materiały szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Materiały szkoleniowe do nauczania j.rosyjskiego

Kurs nt wykorzystania reklamy

Rzeźba fluwialna

Materiały z matematyki.


Materiały do nauczania przedmiotu

Materiały do nauczania matematyki


materiały do nauczania

Język niemiecki dla Wszystkich

Materiały do zaliczenia semestru.Londyn

ćwiczenia z j. angielskiego

Materiały z ekonomii

materiały do nauczania rachunkowosci

Materiały do nauczania chemii

Materiały do nauczania języka angielskiego